mazoretkykellydubnany

Mažoretky Kelly Dubňany

Mažoretky Kelly vznikly v roce 2019 pod vedením Adély Pištěkové a Karolíny Kovářové.

Informace

Velké, malé a sólo informace pro vás!

Treninky

PONDĚLÍ

16:00 – 17:00 DĚTI 1

17:00 – 18:00 MINIFORMACE DĚTÍ, KADETEK

18:00 – 19:00 SÓLO, DUA, TRIA

ÚTERÝ

16:00 – 17:00 DĚTI 2

17:00 – 18:00 KADETKY 2

ČTVRTEK

16:00 – 17:00 DĚTI 1, DĚTI 2

17:00 – 18:00 KADETKY 1, KADETKY 2

18:00-19:00 JUNIORKY

PÁTEK

16:00 – 17:30 JUNIORKY

17:30 – 18:30 MINIFORMACE JUNIOREK, SENIOREK

Řád mažoretek

1. Mažoretka přijde na zkoušku nejpozději 5 minut před zahájením, převlékne se a přezuje do vhodné obuvi a čeká v šatně. Necvičí v tom, v čem přijde.  2. Během hodiny dodržují mažoretky pravidla trenérek mažoretek, tzn. neběhají po tělocvičně, neodcházejí z tělocvičny bez souhlasu vedoucí, po celou dobu cvičí a trénují. Přestávka je pouze v době určené vedoucí mažoretek, mimo ni nesmí mažoretka odejít z tělocvičny  3. Pokud mažoretka neplatí celou částku kostýmu, ale jen určitou část, tak po dokončenní její činnosti v oddílu, je její povinností kostým vrátit (bez nároku na vrácení již uhrazených peněz) nebo doplatit. 4. Informace o změnách a akcích se podávají vždy na internetových stránkách a povinností mažoretky a rodičů je vše řádně a pravidelně kontrolovat.  5. Mažoretka a rodiče zodpovídají za pravidelnou účast na zkouškách a všech akcích souboru. V případě nepřítomnosti rodiče mažoretku řádně omluví.  6. Mažoretka a rodiče zodpovědně přistupují ke všem vystoupením a akcím souboru a zajistí tím vzornou reprezentaci. Práce v souboru je kolektivní!!!!  7. Mažoretka by měla i doma 2-3x týdně alespoň půl hodiny procvičovat sestavy a prvky, které se na tréninku trénují

Řád mažoretek

1. Mažoretka přijde na zkoušku nejpozději 5 minut před zahájením, převlékne se a přezuje do vhodné obuvi a čeká v šatně. Necvičí v tom, v čem přijde. 


2. Během hodiny dodržují mažoretky pravidla trenérek mažoretek, tzn. neběhají po tělocvičně, neodcházejí z tělocvičny bez souhlasu vedoucí, po celou dobu cvičí a trénují. Přestávka je pouze v době určené vedoucí mažoretek, mimo ni nesmí mažoretka odejít z tělocvičny 

3. Pokud mažoretka neplatí celou částku kostýmu, ale jen určitou část, tak po dokončenní její činnosti v oddílu, je její povinností kostým vrátit (bez nároku na vrácení již uhrazených peněz) nebo doplatit.

4. Informace o změnách a akcích se podávají vždy na internetových stránkách a povinností mažoretky a rodičů je vše řádně a pravidelně kontrolovat. 

5. Mažoretka a rodiče zodpovídají za pravidelnou účast na zkouškách a všech akcích souboru. V případě nepřítomnosti rodiče mažoretku řádně omluví. 

6. Mažoretka a rodiče zodpovědně přistupují ke všem vystoupením a akcím souboru a zajistí tím vzornou reprezentaci. Práce v souboru je kolektivní!!!! 

7. Mažoretka by měla i doma 2-3x týdně alespoň půl hodiny procvičovat sestavy a prvky, které se na tréninku trénují

Akce